Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Isang makinang na anit ay naging ang sagisag ng isang bilang ng mga kilalang tao. Ngunit hindi sila ay ipinanganak kalbo - hairs nawawala paunti-unti.

Bruce Willis

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Billy Zane

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Jason Statham

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Fedor Bondarciuc

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

John Malkovich

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Marc Strong

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Patrick Stewart

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Samuel L. Jackson

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Ghosh Kutcenko

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Dwayne "The Rock" Johnson

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Vin Diesel

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Woody Harrelson

Unknown kalbo ulo ng buhok ng mga kilalang tao

Joseph kobzon